Restaurarea pășunilor cu arbori din Transilvania


 

Pășunile cu arbori – cu arbori crescute pe alocuri - sunt peisaje agrare specifice al Europei, valoroase atât din punct de vedere ecologic cât și cultural.

Majoritatea pășunile cu arbori s-au format în Evul Mediu și pot fi întâlnite pe ele arbori seculari cu dimensiuni monumentale al căror vârstă atinge și 900 ani (Bătrânul Carpaților la pașunea pe lângă Mercheașa).

 Arborii au fost menținuți pe aceste pășuni de a lungul secolelor pentru umbra lor, pentru fructele lor dar și pentru valoarea lor estetică. Valoarea lor ecologică constă în caracterul lor mozaic: ele oferă habitat atât pentru specii caracteristice pădurilor cât și pentru cele care preferă zonele deschise ale fânațelor și pășunilor.

În Transilvania încă pot fi găsite multe astfel de peisaje, dar sunt vulnerabile, numărul arborilor seculari este diminuat în fiecare an.

Multe astfel de pășuni – împreună că fotografiile arborilor lor- pot fi găsite pe arboriremarcabili.ro 

În sezoanele de plantare Primăvara 2022  / Toamna 2022 vom planta puieți de gorun (Quercus petraea) în cadrul proiectului de creare a unei pășuni cu arbori al Fundației Conservation Carpathia desfășurat pe o suprafață aflată pe lângă satul Cobor (județul Sibiu).

Locație

----

În 2020, 2021 am plantat cu Asociația Pando 800 de puieți de gorun (Quercus petraea și fag (Fagus sylvatica) în Valea Nirajului pe platoul Hodoșa.

Pe o hartă datată între 1769-1773 poate fi identificat clar o pășune cu arbori pe suprafața care în prezent este o pășune extinsă cu arbori rămași pe marginile lor (vezi fotografiile).

Locația puieților plantați.


RO
RO