Restaurarea pășunilor cu arbori din Transilvania


 

Pășunile cu arbori – cu arbori crescute pe alocuri - sunt peisaje agrare specifice al Europei, valoroase atât din punct de vedere ecologic cât și cultural.

Majoritatea pășunile cu arbori s-au format în Evul Mediu și pot fi întâlnite pe ele arbori seculari cu dimensiuni monumentale al căror vârstă atinge și 900 ani (Bătrânul Carpaților la pașunea pe lângă Mercheașa).

 Arborii au fost menținuți pe aceste pășuni de a lungul secolelor pentru umbra lor, pentru fructele lor dar și pentru valoarea lor estetică. Valoarea lor ecologică constă în caracterul lor mozaic: ele oferă habitat atât pentru specii caracteristice pădurilor cât și pentru cele care preferă zonele deschise ale fânațelor și pășunilor.

 În Transilvania încă pot fi găsite multe astfel de peisaje, dar sunt vulnerabile, numărul arborilor seculari este diminuat în fiecare an.

Multe astfel de pășuni – împreună că fotografiile arborilor lor- pot fi găsite pe arboriremarcabili.ro 

Noi, împreună cu Asociația Pando în sezonul de plantare 2020 toamna / 2021 primăvara vom planta arbori pe o suprafață aflată în Valea Nirajului care conform surselor istorice era una dintre cele mai reprezentative pășuni cu arbori în regiune.

Locația arborilor plantați

Pe o hartă datată între 1769-1773 poate fi identificat clar o pășune cu arbori pe suprafața care în prezent este o pășune extinsă cu arbori rămași pe marginile lor (vezi fotografiile).

Scopul acestei plantări este de a asigura creșterea noilor arbori care în condițiile prezente – în prezența animalelor domestice – este imposibilă în mod natural.

Specii de arbori plantate: gorun (Quercus petraea), stejar penduculat (Quercus robur), fag (Fagus sylvatica), păr sălbatic (Pyrus pyraster).

Sezonul de plantare: primăvara - toamna


RO
RO